Γνώση, ποιότητα Αξιοπιστία!

Ασφάλεια Συστημάτων

Tο πρώτο μέλημα και το δυσκολότερο ίσως βήμα για κάποιον που αποφασίζει να ασχοληθεί με την ασφάλεια ενός δικτύου, είναι να εξασφαλίσει ότι οι μηχανές που το απαρτίζουν είναι στημένες με ασφαλή τρόπο. Όλοι οι κατασκευαστές λειτουργικών συστημάτων και λογισμικού εφαρμογών, εκδίδουν κατά καιρούς τις λεγόμενες διορθωτικές εκδόσεις (patch).
Αυτές πρέπει να εγκαθίστανται στα δίκτυα προκειμένου αυτά να κλείσουν τις τυχόν «τρύπες ασφάλειας» (Security holes), που έχουν. Το να παρακολουθήσει όμως κάποιος τις διορθωτικές αυτές εκδόσεις των προγραμμάτων και να τις εγκαταστήσει σε όλες τις μηχανές του δικτύου του είναι μια αρκετά δύσκολη και χρονοβόρα δουλειά. Η AtFocus έρχεται να καλύψει αυτή τη συγκεκριμένη ανάγκη ασφάλειας προσφέροντας δυο διαφορετικές και συμπληρωματικές υπηρεσίες.

Τεχνικές υπηρεσίες (System Security Technician)

Mε την υπηρεσία αυτή η AtFocus αναλαμβάνει να υλοποιήσει όλες τις αλλαγές που χρειάζονται τα συστήματα του πελάτη, με βάση τη μελέτη που έχει καταρτιστεί από την προηγούμενη υπηρεσία SSC.

Η AtFocus ακολουθεί την πρακτική να αναθέτει στον ίδιο τεχνικό συνεργάτη της την παροχή αυτής της υπηρεσίας προς τους πελάτες της, έτσι ώστε οι τελευταίοι να αποκτούν έναν στενό συνεργάτη στο θέμα της ασφάλειας του δικτύου τους, η σφαιρική γνώση του οποίου θα αποτελέσει έναν φύλακα-άγγελο για το δίκτυο στο σύνολό του.

Είναι βέβαια αυτονόητο ότι η υπηρεσία αυτή θα μπορούσε να προσαρμοστεί και ανεξάρτητα, στους πελάτες εκείνους που έχουν το χρόνο και την τεχνογνωσία να καλύψουν την διαδικασία του Risk Assessment.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες (System Security Consultant)

Mε τη συγκεκριμένη υπηρεσία η AtFocus ελέγχει ένα προς ένα, όλα τα μηχανήματα του δικτύου του πελάτη (server, router, client, firewall κ.λπ), πραγματοποιώντας με αυτό τον τρόπο μια διαδικασία η οποία ονομάζεται Risk Assessment. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής καταγράφονται σε μια εκτενέστατη έκθεση που παραδίδεται στον πελάτη και η οποία περιέχει όλα τα τυχόν αδύνατα σημεία των μηχανών του δικτύου του.

Στην ίδια αυτή έκθεση προτείνονται όλες οι κατάλληλες εκείνες δράσεις που θα πρέπει να γίνουν (εγκατάσταση patch, παραμετροποίηση λειτουργικού κ.λπ) προκειμένου να κλείσουν όλες οι τρύπες που θα έχουν τυχόν εντοπιστεί στο δίκτυο με την πιο πάνω διαδικασία.

Powered by: 

Copyright 2012 © AtFocus