Γνώση, ποιότητα Αξιοπιστία!

Συντήρηση Ασφάλειας

Eίναι πια κοινό μυστικό ότι όπως συμβαίνει σε όλους τους τομείς έτσι και στο δίκτυα όσο εξελίσσονται οι μέθοδοι αμύνης τόσο εξελίσσονται και οι μέθοδοι επίθεσης. Είναι επομένως αυτονόητο ότι όποιος δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις στο χώρο είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά μια πιθανή επίθεση, όσες διατάξεις ασφάλειας και αν έχει εγκαταστήσει στο παρελθόν.

Η AtFocus προσφέροντας διαφορετικών επιπέδων υπηρεσίες έρχεται να καλύψει και αυτή την ανάγκη των πελατών της.

Υπηρεσίες ελέγχου αρχείων καταγραφής (Log Files Monitor)

Όταν έχει στηθεί μια λύση ασφάλειας σε κάποιο δίκτυο, θα πρέπει να παρακολουθούμε συστηματικά τα αρχεία καταγραφής που αυτή δημιουργεί, αν θέλουμε να είμαστε βέβαιοι για την αποτελεσματικότητα της ασφάλειας που έχουμε εφαρμόσει. Τα αρχεία όμως αυτά είναι και δύσκολο αλλά και χρονοβόρο να τα ερμηνεύσει κάποιος ο οποίος δεν διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις.

Η υπηρεσία αυτή της AtFocus έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, αφού δίνει στους πελάτες την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την πλήρη καταγραφή και την ανάλυση όλων των ύποπτων κινήσεων του δικτύου τους. Η παρακολούθηση και ανάλυση αυτών των στοιχείων μπορεί να γίνουν και από την έδρα της AtFocus, αφού τα αρχεία καταγραφής μπορούν να στέλνονται και με e-mail σε μια προκαθορισμένη διεύθυνση.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες (Security Monitoring Consultant)

Mε την υπηρεσία αυτή η AtFocus θα βοηθάει τους πελάτες της να παρακολουθήσουν τις πιθανές εισβολές στο δίκτυο τους, προτείνοντας τους και εφαρμόζοντας την κατάλληλη λύση intrusion detection. Η λύση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει την προμήθεια ειδικών εφαρμογών IDS ή απλώς την κατάλληλη παραμετροποίηση των λειτουργιών auditing των λειτουργικών συστημάτων του δικτύου του πελάτη.

Κεντρικός Έλεγχος ασφάλειας (Security Control Center)

Mε την υπηρεσία αυτή η AtFocus παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες της να παρακολουθούν την ασφάλεια των δικτύων τους μέσω της AtFocus από μακριά. Για την υλοποίηση αυτής της υπηρεσίας, η εταιρεία μας εγκαθιστά στο δίκτυο του πελάτη ένα ειδικό λογισμικό, μέσω του οποίου επιτρέπεται η παρακολούθηση των κινήσεων του δικτύου και η αποστολή των κινήσεων αυτού στην AtFocus. Εκεί, έμπειροι μηχανικοί αναλύουν τις ύποπτες κινήσεις και προβαίνουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την απόκρουση τυχόν εισβολών, προσδίδοντας με τον τρόπο αυτό στο δίκτυο του πελάτη την μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Powered by: 

Copyright 2012 © AtFocus