Γνώση, ποιότητα Αξιοπιστία!

Ασφάλεια Περιμέτρου

Tο επόμενο βήμα μετά την παροχή των υπηρεσιών SSC & SST ενός δικτύου είναι η αναζήτηση του τρόπου που τα επιμέρους συστήματα αυτού συνδέονται μεταξύ τους, καθώς και ο προσδιορισμός του τρόπου που αυτά προστατεύονται από εξωτερικούς εισβολείς. Η AtFocus προσφέρει στους πελάτες της διαφορετικές υπηρεσίες για την κάλυψη αυτών των αναγκών όσον αφορά την ασφάλεια του δικτύου τους.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες (Perimeter Security Consultant)

Περιλαμβάνει τη σε βάθος μελέτη ολόκληρου του δικτύου του πελάτη (αριθμός μηχανών, λειτουργικά συστήματα κ.λ.π.), τις λειτουργίες που αυτό επιτελεί στην επιχείρηση που είναι εγκατεστημένο (εφαρμογές, ώρες εργασίας χρηστών κ.λ.π.), καθώς και τις υπηρεσίες που αυτό προσφέρει στον εξωτερικό κόσμο όπως web server, news server κ.λπ.

Στη συνέχεια και αφού ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος, ο μηχανικός της AtFocus που θα έχει αναλάβει την εκτέλεση αυτής της εργασίας θα προτείνει στον πελάτη την ασφαλέστερη τοπολογία που πρέπει να έχει το συγκεκριμένο δίκτυο, με βάση τις λειτουργίες του.

Επιπλεόν, θα προτείνει τους καταλληλότερους τρόπους και ανάλογα πάντα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε πελάτη, προστασίας του δικτύου αυτού από το Internet, υποδεικνύοντας την προμήθεια ενός firewall ή ενός συστήματος intrusion detection.

Τέλος, θα καταρτίσει και θα υποβάλει μελέτη στον πελάτη σχετικά με την αποτελεσματικότερη, με βάση και τα πιο πάνω στοιχεία, πολιτική ασφάλειας που θα πρέπει να εφαρμοστεί.

Τεχνικές υπηρεσίες (Perimeter Security Implementation)

Mε την υπηρεσία αυτή η AtFocus αναλαμβάνει την εγκατάσταση και παραμετροποίηση των εφαρμογών και των συσκευών που θα έχουν προταθεί στον πελάτη από την προηγούμενη υπηρεσία PSC.

Υπηρεσίες ελέγχου (Penetration Test)

Mε την υπηρεσία αυτή η AtFocus αναλαμβάνει να ελέγχει την ασφάλεια ενός δικτύου, πραγματοποιώντας δοκιμαστικές και ελεγχόμενες επιθέσεις. Εξειδικευμένοι μηχανικοί της αναλαμβάνουν να διεισδύσουν στο δίκτυο του πελάτη και να αποπειραθούν να «υποκλέψουν» πολύτιμες πληροφορίες χρησιμοποιώντας μεθόδους όμοιες με αυτές που χρησιμοποιούν οι cracker.

Η υπηρεσία αυτή, όπως και όλες οι υπηρεσίες που παρέχει εξάλλου η AtFocus θα προσφέρονται πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του ίδιου του πελάτη και κανένας κίνδυνος δεν υπάρχει για τα πολύτιμα στοιχεία αυτού.

Powered by: 

Copyright 2012 © AtFocus