Γνώση, ποιότητα Αξιοπιστία!

Ασφάλεια Δικτύων

O χώρος της ασφάλειας των δικτύων αποτελεί έναν ιδιαίτερα νευραλγικό τομέα της πληροφορικής. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις εμπιστεύονται σημαντικό μέρος των απαραίτητων για τη λειτουργία τους δεδομένων στη δικτυακή τους υποδομή, με αποτέλεσμα να καθίσταται επιτακτική πλέον η ανάγκη διαφύλαξης της ακεραιότητας και ασφάλειας της τελευταίας.

Η υλοποίηση όμως μιας σωστής πολιτικής ασφάλειας απαιτεί υψηλή εξειδίκευση και συνεχή ενημέρωση για τις εξελίξεις του χώρου.

Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε η εταιρεία SeCure από τον Όμιλο TopNet, η οποία στελεχώθηκε από μια πλειάδα καταρτισμένων μηχανικών που ασχολούνται αποκλειστικά με την ασφάλεια και τη διαχείριση των δικτύων πληροφορικής.

Οι μηχανικοί αυτοί της SeCure έχουν λάβει επίσημα πιστοποίηση για πολλές εφαρμογές ασφάλειας και παρακολουθούν συνεχώς τις εξελίξεις στο χώρο. Ακόμα, ενημερώνονται συνεχώς από τα πλέον έγκυρα ιδρύ-ματα του εξωτερικού για τα κενά ασφάλειας που παρουσιάζονται στα δίκτυα. Στις σελίδες που ακολουθούν θα βρείτε τις υπηρεσίες ασφαλείας που μπορεί να σας προσφέρει η SeCure, είτε σε συνδυασμό μεταξύ τους είτε και ανεξάρτητα τη μία από την άλλη. 

 

Powered by: 

Copyright 2012 © AtFocus