Γνώση, ποιότητα Αξιοπιστία!

Εγκατάσταση - Υποστήριξη Δικτύων

Οι μηχανικοί μας με την πολυετή εμπειρία που διαθέτουν στο χώρο της πληροφορικής και των δικτύων ειδικότερα, είναι σε θέση να σχεδιάσουν από την αρχή ένα δίκτυο, χρησιμοποιώντας τα καταλληλότερα προϊόντα και τεχνολογίες ώστε να ενταχθεί στην επιχείρησή σας με τον πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. Ένα τέτοιο δίκτυο θα συμβαδίζει με τις ανάγκες τις επιχείρησής σας και θα σας παραδοθεί στον προκαθορισμένο από τη μελέτη μας χρόνο, εξασφαλίζοντας την άμεση απόδοση της επένδυσής σας.
Η AtFocus φροντίζει για την εκπαίδευση των ανθρώπων που θα κληθούν να το υποστηρίξουν, ενώ είναι σε θέση να αναλάβει την συντήρησή του από τη στιγμή της παράδοσης και μετά, ώστε το δίκτυο να είναι πάντα διαθέσιμο και αξιόπιστο.
Στα στελέχη σας παραδίδεται πληρέστατη καταγραφή και τεκμηρίωση του δικτύου αναφέροντας αναλυτικά τα όσα έχουν γίνει, ώστε να αποκτήσουν την γνώση που απαιτείται για την άρτια υποστήριξή του.
Σε περίπτωση που η επιχείρησή σας δε διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα μηχανοργάνωσης, η εταιρεία μας είναι σε θέση να υποστηρίζει το δίκτυό σας ανελλιπώς, χρησιμοποιώντας έναν από τους τρόπους υποστήριξης που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.

Powered by: 

Copyright 2012 © AtFocus