Γνώση, ποιότητα Αξιοπιστία!

HAtFocus ασχολείται κατά κύριο λόγο με την παροχή υπηρεσιών σε θέματα σχεδιασμού, εγκατάστασης, παραμετροποίησης, βελτιστοποίησης, ασφάλειας και διαθεσιμότητας δικτύων Η/Υ, καθώς και με την υποστήριξη  και συντήρησή τους.
Επιπλεόν, αντικείμενο της εταιρείας είναι και η εγκατάσταση και σωστή παραμετροποίηση των προϊόντων ασφαλείας που έχει στην κατοχή του ο πελάτης καθώς και η άρτια και συνεχής συντήρησή τους.
H AtFocus, ακολουθώντας τη γενικότερη φιλοσοφία του ομίλου θεωρεί ότι η παροχή ποιοτικών και υπεύθυνων υπηρεσιών προς τους πελάτες της, αποτελεί για τους ανθρώπους της δέσμευση και όχι υπόσχεση.
Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση των μηχανικών της σε νέες τεχνολογίες και η απόκτηση επίσημων πιστοποιήσεων από αυτούς, σε προϊόντα αιχμής, αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για την εφαρμογή αυτής της φιλοσοφίας της εταιρείας.
Οι υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία ας διακρίνονται σε δύο τομείς που συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν για να φτάσει στον πελάτη το καλύτερο αποτέλεσμα.
Η εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας χρησιμοποιώντας έναν από τους τρόπους υποστήριξης που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.

 

Powered by: 

Copyright 2012 © AtFocus