Γνώση, ποιότητα Αξιοπιστία!

clients

Το πλήθος των έργων που η AtFocus έχει αναλάβει καθώς και οι συμβάσεις που έχει υπογράψει με μεγάλους οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις, στο σύντομο αυτό χρόνο που δραστηριοποιείται σαν μια απόλυτα εξειδικευμένη εταιρία στο χώρο των δικτύων και της ασφάλειάς τους, έρχονται να δικαιώσουν την επιχειρηματική αυτή επιλογή.

Επιπλέον, η εξαιρετικά μεγάλη εμπειρία και τεχνική κατάρτιση των μηχανικών της είναι τέτοια που επιβεβαιώνεται από τον  υψηλό βαθμό ικανοποίησης που καθημερινά εκφράζουν οι πελάτες που έχουν επιλέξει κάποιες από τις υπηρεσίες μας. 

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιους από τους πελάτες με τους οποίους συνεργάζεται η εταιρεία μας:

 • ΑΕΠΙ Α.Ε.
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 • PALCO Α.Ε.
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 • ΣΕΒ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
 • ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
 • ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ
 • MARINE MANAGERS LTD
 • CENTRAL MARE INC
 • SEANERGY MANAGEMENT CORPORATION
 • NEDA MARITIME AGENCY Co LTD
 • ΤΣΙΜΗ Α.Ε.
 • ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ Α.Ε.
 • HRG GREECE
 • ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ε.
 • ΚΑΠΠΑ ΑΧΕΠΕΥ

Powered by: 

Copyright 2012 © AtFocus